Min farfars Blaupunkt radio

Under opprydding i mitt barndomshjem, kom jeg over en gammel radio som min far hadde gjemt unna etter opprydding i sitt barndomshjem. Det var en Blaupunkt som jeg ikke kunne huske å ha sett før, men som viste seg å ha tilhørt min farfar. Den dekker langbølge, mellombølge og tre kortbølgebånd fra 5,5 - 21 MHz. Jeg hadde aldri før sett en radio med alle skalaer angitt i meter, ikke kHz og MHz, men jeg har etter hvert skjønt at det ikke var uvanlig i mellomkrigstiden.

Siden bakplaten manglet, hadde jeg ingen informasjon om alder eller type. Rørene i 11-serien antydet slutten av 30-tallet, men her viste skalaen seg å gi verdifull informasjon. Radioens mellombølgeskala har en egen side for tyske stasjoner og der finnes navn som i dag er i andre land: Königsberg på 222 m og 290 m (i dag Kaliningrad i Russland) og Danzig (230 m), ”Schles. G. W.” (Schlesische Gleichwelle på 244 m, fra bl.a. Gleiwitz) og Breslau (315 m). Dette er i dag byene Gdansk, Gliwice og Wroclaw i Polen. Ikke overraskende var den altså fra før slutten av 2. verdenskrig.

Både stasjonene i Königsberg  på 222 m og Gleiwitz m. fl. byttet frekvenser og ble flyttet til 208 hhv. 210 m i mars 1940. Altså var radioen fra før denne datoen.

Men det er et par sendernavn til som har mye historie i seg. På 250 m ligger Troppau. Den heter i dag Opava og ligger i Tsjekkia. Troppau ligger i det området som Tyskland annekterte 30. september 1938. Endelig har vi Memel på 530 m. Denne byen heter i dag Klaipeda og ligger i Litauen. Den ble okkupert 22. mars 1939. Så konklusjonen på denne historiske runden er altså at radioen er fra en gang mellom mars 1939 og mars 1940.

Radioen var i litt sørgelig forfatning da to rør manglet, men kabinettet ble ganske fint etter at det ble rengjort. Denne må jeg ha i stand tenkte jeg, og gikk i gang med å åpne den. Radioen så ganske pen ut inni og det var tydelig at det var blitt skiftet ut noen elekrolyttkondensatorer, det var sannsynligvis gjort av min far. Den hadde følgende rør: ECH11 som mikser/oscillator, EBF11 og EF11 som mellomfrekvenstrinn og EFM11 som trolløye og første lavfrekvenstrinn. De rørene som manglet var tydeligvis utgangsrøret for lyden og likeretter, og det var naturlig å se etter rør i den samme 11-serien. Jeg fant ikke denne radioen i NRHFs arkiver, men det var noen andre Blaupunktradioer der som brukte lignende rør, så det var ikke så vanskelig å gjette på at det manglende utgangsrøret var EL11. En måling av glødespenningen for likeretteren ga 4 Volt, og da viste AZ11 seg å være riktig valg.

Jeg var litt spent da jeg skulle sette på spenningen for første gang, og for sikkerhets skyld koblet jeg den i serie med en 60 W lyspære for å redusere spenningen. Det gikk bra, ingen eksplosjon! Utrolig nok, med full spenning ble det lyd! Men, så etter noen få sekunder forsvant det alt sammen. En kveld med feilsøking isolerte feilen til begynnelsen av lyddelen, og heldigvis viste det seg bare å være noen litt morkne skjermede kabler for lyd inn og ut av forsterkerdelen i trolløyet. Det er ikke alt som er like godt etter over 60 år! Etter dette var radioen helt fin, og til og med så virket både trolløye og skalalamper! Min erfaring er at trolløye ofte er blitt svakt og at på Østlandet så går skalalampen for langbølge. Bakveggen erstattet jeg med en fiberplate for opphenging av verktøy fra IKEA, den er langt fra original, men  gir i hvert fall litt lufting.

Noen uker senere, da jeg skulle rengjøre skalen for støv tok jeg fra hverandre glassplaten, og fant en inskripsjon som sier Blaupunkt 7W79 og 28.3.39. Så detektivletingen var ikke så verst! Radioen kan ikke ha vært mer enn et par år gammel da alle radioer ble samlet inn i Norge i 1941. Tenk så ergerlig det må ha vært å levere fra seg et slikt fint og kostbart klenodium på den tiden!

Nå står radioen på hedersplass i stua og gir hver gang den skrues på, en påminnelse både om min families historie og om sentral-Europas historie.

© Sverre Holm, NRHF medlem 1201. Norsk Radiohistorisk forenings medlemsblad Hallo Hallo, september 2001, side 41--43.

(Da jeg oversatte denne historien til engelsk i 2013 fant jeg endel flere detaljer om historien rett før krigen og rettet også opp noen unøyaktigheter i beretningen over)

No comments:

Post a Comment