Morse – en kunstform?

Amatørradio nr 11/2001 har et par leserinnlegg om morse som jeg må kommentere.

Først forteller LC5YBT forteller om sin erfaring med å senke hastigheten fra 40 bokstaver pr minutt til 25. Det ble vanskeligere! Han er ikke den eneste med denne erfaringen. Siden jeg tok min lisensprøve i juni, og brukte våren 2001 til å lære morse ved hjelp av dataprogrammer, kan jeg videreformidle noen ferske erfaringer. De er sikkert selvsagte for de som har holdt på en stund, men jeg tar sjansen likevel. Uansett om man skal opp i 25, 40 eller 60 bokstaver pr minutt, er det viktig at man spiller av hver bokstav i stor nok hastighet til at hjernen får tak i lydbildet av bokstaven som én lydenhet og ikke deler den opp i prikker og streker. Det betyr at en ved trening må spille av hver enkelt bokstav med hastighet 60-90 bokstaver pr minutt, men med store mellomrom. Dermed kan gjennomsnittshastigheten likevel bli 25. En tysk psykolog ved navn Koch påpekte dette allerede i 1936. I amerikansk sammenheng  kalles det for Farnsworth-metoden. Min webside har programmer som støtter opp om denne metoden. Jeg håper også at både NRRLs kurs og Post- og Teletilsynet vil teste nye kandidater på denne måten.

Hva er fordelen med CW fremfor digitale moder? Egentlig ikke så mange hvis man bare tenker på effektiv  kommunikasjon. Men jeg kjenner ingen som er blitt radioamatører fordi de skal kommunisere effektivt, da ville de ha brukt telefon, internett, mobiltelefon osv. Personlig tror jeg TV-titting er en større konkurrent til amatørradio enn telefonen.

Kanskje vi skal begynne å tenke på CW som en slags kunstform som gir en enorm tilfredsstillelse å beherske? – eller en mode som tillater at en kan komme på lufta med veldig enkelt utstyr, gjerne i form av byggesett? –  og en mode som gjør at en med utgangseffekt som en mobiltelefon kan kommunisere over hele verden?

Det virker på meg som om det i det siste tiåret har vært en renessanse for enkelt QRP-utstyr, som oftest for CW. Kanskje en NRRL QRP-gruppe ville være på sin plass?

Amatørradio, nr 1, 2002.

No comments:

Post a Comment