Tandberg Huldra

Annonse for Huldra 9 fra DX News, nr 5,
1969, DX-listeners club.
Tandberg er en av de mest kjente av alle norske radioprodusenter. Selv om det opprinnelige Tandbergselskapet ble slått konkurs i 1978, så lever Tandbergnavnet videre i flere firmaer i dag. Jeg vokste opp like ved Tandbergfabrikken på Kjeller og arbeidet der i kortere perioder i 1970 og om sommeren i 1973. Selv på den tiden reiste Vebjørn Tandberg rundt til de tre fabrikkene ukentlig eller hver 14. dag og håndhilste på alle ansatte.

Tandbergs Huldra var deres dyreste radio og kom i tolv eller tretten versjoner over omtrent førti år:
 1. Huldra 1A 1934-1936. Den første supermottakeren til Tandberg, dobbelkonvertering med mellomfrekvenser på 2 MHz og 137 kHz. Den hadde push-pull utgangsforsterker.
 2. Huldra 2, 1938-1940. Den første Huldra med trolløye, variabel båndbredde, negativ tilbakekobling i utgangsforsterkeren og den første Huldra med standard 455 kHz mellomfrekvens. Dette var også den første Huldra som dekket fiskeribølgen (1.6-3.3 MHz). Push-pull utgangsforsterker.
 3. Huldra 3, 1941-1947. Den første Huldra med tre kortbølgebånd og med klasse A utgangsforsterker.
 4. Huldra 4, 1950-1955. Den eneste Huldra med 8 kortbølgebånd, roterende spolesentral, tykkfilm sølvspoler på keramiske former i oscillatoren, sugekretser for å øke speilfrekvensdempingen og en støyklipper. Dette var og den første Huldra med intercomfunksjon. Push-pull utgangsforsterker.
 5. Huldra 5, 1956-1958. Den første Huldra med FM-bånd. Push-pull utgangsforsterker.
 6. Huldra 6, 1961-1962. Den første Huldra med stereo forsterker. Klasse A utgangsforsterkere.
 7. Huldra 7, 1963-1965. Den første Huldra med ... så og si ingenting nytt - identisk med Huldra 6, bortsett fra en liten endring i utgangsforsterkere (ECL86 erstattet med ECC83 + EL84). Klasse A utgangsforsterkere.
 8. Huldra 8, 1965-1968. Den første Huldra med transistorer (i audio forsterkere), den første med kontinuerlig variable tonekontroller og til og med en velger for å kople dem helt ut. Også den første som dekket hele det internasjonale FM-båndet (opp til 108 MHz), og den første med automatisk frekvenskontroll (AFC) i FM-del. Den siste Huldra som hadde trolløye, og den siste med intercom. Huldra 8 er den siste som hadde bananplugger for audio inngang og også den første med 5-pinns DIN plugger for audio inngang og med DIN høyttalerplugger.
 9. Huldra 9, 1968-1971. Den første Huldra med varicap-er for avstemming i FM-del og dermed også med forhåndsinnstillinger av stasjoner, også den første med innebygd ferrittantenne for lang- og mellombølge, den første Huldra der FM-avstemmingen også er båndspredning på kortbølge, og også den første med stereodekoder (opsjon). Dette er den første Huldra for Hi-Fi-alderen da det er den første som har en spesifikasjon for utgangseffekt. Den siste Huldra med rør (i AM-mottaker og mellomfrekvens for FM og AM), også den siste med variabel selektivitet i mellomfrekvens (DX/lokal) og med fiskeribølge.
 10. Huldra 10, 1974. Den første Huldra med 100% silisiumtransistorer, med separate mellomfrekvensforsterkere for AM og FM og den første med stereodekoder som standard. De siste versjonene av Huldra 10 er første Huldra med keramiske filtre i FM mellomfrekvens.
 11. Huldra 11, 1976-1978. Den første Huldra som ikke har koplingskondensator til høyttalerne, dvs med både positiv og negativ spenningsforsyning for utgangsforsterkere, slik moderne forsterkere er laget i dag også. Også den første med et rele for forsinket innkopling av høyttalere. Huldra 11 har keramiske filtre i FM mellomfrekvens. Den første Huldra med LED i stedet for glødelampe for stereoindikator.
 12. Huldra 12, 1978-1983. Den første Huldra med keramiske filtre i AM mellomfrekvens, med stumsjalter (utkopling av lyd når innganger svitsjes), og den eneste Huldra der all båndsvitjsing i AM-delen gjøres med dioder. Huldra 12 har en audioforsterker som er nesten lik den på Huldra 11, bortsett fra noen små endringer for å minimalisere det som da ble kalt transient intermodulasjonsforvrengning, men nå gjerne kalles slew-induced distorsjon, og at endelig er de ørsmå DIN høyttalerpluggene erstattet med skikkelige høyttalertilkoplinger.

Tandbergs designere 

Bruken av designere er nok en av grunnene til at disse produktene fortsatt er så ettertraktet blant samlere.

Ukjent:
 • Engelsk teksting: Huldra 9 finnes med både norsk og engelsk teksting (info fra K. Marshall, England). Min Huldra 10 har bare engelsk.
 • Huldra 6 har trykte kretskort, mens min Huldra 4 ikke har det. Når startet Tandberg med dette?
Tandbergs radioer følger utviklingstrekkene i radiohistorien med noe tidsforsinkelse. Ting som aldri kom til Huldra var at de aldri fikk digital utlesing av frekvens eller faselåst sløyfe for lokal oscillator i radiodelen, heller ikke fikk de synkron AM detektor. Nyere ting som RDS (Radio Data System) kom selvsagt heller aldri inn.


Problemer med Tandbergutstyr

Hovedproblemer med Tandbergutstyr fra 60- og 70-tallet er gjerne:
 • Skalalamper er sluttet å lyse.
 • Variabel kondensator for AM sitter fast pga stivnet smøring i hovedakselen. Dette kan løsnes med varme eller ved å ta den helt fra hverandre. Ofte er også skalasnoren røket da noen har brukt for mye kraft på AM-knappen for å forsøke å bevege kondensatoren..
 • Kondensatorer i spenningsforsyning eller i utgang på forsterkere har sluttet å virke
 • En eller flere utgangstransistorer er brent av, noe som kan skyldes at utgangskondensatoren er begynt å lede eller kortsluttede høyttalerutganger. Pass på å måle og eventuelt skifte drivertransistorer og dioder også, ellers kan man risikere at nye utgangstransistorer går med en gang igjen.
 • Meter for signalstyrke og/eller sentertuning virker ikke. Limet kan løse seg opp og tilkoplingen til den bevegelige spolen brytes. Det kan noen ganger repareres hvis man er tålmodig og har litt flaks..
 • Selen-likeretter virker ikke lenger. Kan erstattes med silisium.
 • Stabistor (stabilytt) i reiseradioen TP41 virker ikke lenger (se bildet til høyre). Den holder 1,5 Volt og kan erstattes med to silisium- og en germaniumdiode i serie (2 x 1N4148 + AA119) parallellkoblet med 220 uF slik som det er gjort i etterfølgeren TP43. Se beskrivelse av Tandberg TP41  restaurering.
 • Mekaniske kontakter som fusker, enten i brytere og vendere, eller i kontakter mellom kort.
 • Transistorer i plastkapler som slutter å virke, eller som begynner å skape støy.

© LA3ZA, Sverre Holm